Trang Bị Huyền Tinh

Chức năng trang bị Huyền Tinh khá nhiều nhân sĩ võ lâm đã thử nghiệm và chế tạo thành công các loại trang bị, vũ khí Huyền Tinh khá khủng. Bổn Trang xin giới thiệu để Quý đồng đạo khắp nơi cùng tham khảo:

Các nguyên liệu, trang bị, huyền tinh, đá khảm… đều có xác suất rơi ra khi tiêu diệt BOSS Tiểu và Boss Đại Hoàng Kim

  1.Tạo trang bị tím trống :
Bước 1: 
Đến Thợ Rèn, chọn Chế tạo, đặt vào trang bị trắng hoặc xanh dự định khảm thành đồ tím.
VD: 
Muốn làm 1 cái áo tím thì mang áo cùng loại Thợ Rèn + 1 viên đá huyền tinh + ít tiền. Đặt như sau:

Sau đó nhấn vào nút Chế Tạo, kết quả:

Bước 2: Tạo viên đá thuộc tính có dòng 1 của trang bị tím muốn làm . (Ở đây là dòng Thời Gian Phục Hồi 30)

Chọn chức năng Lấy và đặt đồ dùng như sau:

VD: Với cái áo trên ta làm viên đá thuộc tính như sau:

Ta muốn hút dòng thời gian phục hồi, vậy phải tìm 1 cái áo có thời gian phục hồi:

Và đặt nó như sau:

Nhấn vào nút Nâng Cấp thì ta được viên đá như sau:

Bước 2: Khảm đá thuộc tính vào trang bị tím trống

Chú ý: Làm lần lượt từng dòng, hết dòng 1 đến dòng 2…..

Nguyên liệu: Trang bị Huyền Tinh trống + Viên Khoáng Thạch chứa thuộc tính ta đã làm ở trên ( dòng Thời Gian Phục Hồi ) + 1 Viên Huyền Tinh Kháng Thạch + Phụ liệu (Thủy Tinh hoặc Phúc Duyên Lộ) + 1 vạn lượng.

Với cái áo trên ta làm như sau:

Nhấn vào nút Khảm nạm kết quả là cái áo trống đã có Thời Gian Phục Hồi:

Bước 3: Khảm dòng ẩn 1 ( dòng 2 )Ta lại làm như cũ, nhưng phải chú ý là đã có thuộc tính ngũ hành. Trang bị mình muốn khảm nạm có hệ gì thì phải dùng đá ma thuật hệ ấy. Vì thế với dòng 2 ta dùng đá ma thuật dòng 2 có hệ tương ứng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày viết bài: 29-03-2022

------------------------------------------------------------------------------------------